Ta spletna stran uporablja piškotke
×
 x 

Cart empty

Pogoji uporabe spletnega portala MultiShop.si za prodajalce / trgovine

Za uporabo spletnega portala MultiShop.si se mora prodajalec/trgovec/trgovina (v nadaljevanju prodajalec) strinjati s pogoji uporabe spletnega portala MultiShop.si (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za uporabo spletnega portala MultiShop.si. O kakršnikoli spremembi pravil, je prodajalec obveščen preko e-mail naslova, navedenega ob registraciji. Odgovornost prodajalca je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko so le-ta spremenjena. Nadaljnja uporaba spletnega portala MultiShop.si, po objavi sprememb, pomeni, da se prodajalec s temi spremembami strinja.

Prodajalec mora ob registraciji izpolniti obvezna polja in geslo za dostop do spletnega portala MultiShop.si. Prodajalec mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. prodajalec se s sprejemom pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

Spletni portal MultiShop.si je posrednik med kupci in prodajalci.

Zakonitost poslovanja prodajalca

Portal MultiShop.si, ki je last podjetja Spletne, računalniške in glasbene storitve, Martin Grošelj s.p. (v nadaljevanju upravljalec) ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru nezakonitega poslovanja uporabnikov spletnega portala MultiShop.si

Prodajalec, izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi objava izdelkov za prodajo in reklamno oglaševanje na spletnem portalu) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje.

Cena najema spletnega portala

Pri prodaji izdelkov upravljalec ne zaračunava provizije, niti nikakršnih drugih stroškov.

Prodajalec je ob registraciji upravičen do 14-dnevne brezplačne preizkusne dobe. Po preizkusni dobi pa bo upravljalec zaračunal letni prispevek za najem prostora, ki ga bo prodajalec uporabil za oglaševanje in prodajo svojih izdelkov.Z enim uporabniškim računom lahko prodajalec objavi neomejeno število izdelkov. Letni prispevek znaša 50€.

Upravljalec bo pred iztekom obdobja uporabniku poslal navodila za podaljšanje uporabe portala MultiShop.si. Če prodajalec ne plača prispevka pred iztekom obdobja, se njegov uporabniški račun in vsa njegova vsebina na portalu, deaktivira do prejetja plačila.

Prodajalec lahko z doplačilom dodatno izpostavi svoje izdelke na portalu MultiShop.si in na Facebook strani MultiShop.si. Več informacij v zvezi s tem lahko uporabniki najdete na portalu MultiShop.si

Zbrani prispevki se bodo uporabljali izključno za nadaljnji razvoj spletnega portala in s tem povezanimi aktivnostmi.

Pravilna objava izdelkov

Fotografije v ponudbi morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja.
Vsak objavljen izdelek mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo, če pri vpisu prodajalec na seznamu ne najde kategorije svojih izdelkov, naj znotraj aplikacije odda predlog za odprtje nove kategorije. Upravljalec bo naredil novo kategorijo v roku 12 ur.

Ponudba mora vsebovati sliko predmeta, ki se prodaja, znesek, ki je naveden v je zgrajen iz osnovne cene (ki vsebuje tudi davek, če je prodajalec davčni zavezanec) in popustov, ki jih prodajalec lahko dodeli posameznemu izdelku znotraj aplikacije.

Pošiljanje paketov

Vsak prodajalec se zavezuje, da bo naročeno blago odpremil v primerni embalaži. Zavezuje se tudi, da bo pri zaračunavanju poštnine upošteval enoten končni znesek za kupca, ki znaša 2,99€. Ne glede na težo in vrednost posameznega paketa.

Zakonitost objave in avtorske pravice

spletni portal MultiShop.si, njen upravljalec, lastnik ne odgovarja za resničnost oddanih spletnih ponudb  in njihovo vsebino. Za objavljeno ponudbo, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ponudbo objavi.

Prodajalec se zavezuje, da bodo njegove vsebinske in slikovne ponudbe izdelkov resnične; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. V primeru suma kaznivega dejanja, bo upravljavec sodeloval z ustreznimi organi. prodajalec se zavezuje, da ne bo ponujal izdelkov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ).

Prodajalec se zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). prodajalec v svojo ponudbo  ne sme kopirati vsebin ponudb drugih uporabnikov.
Prodajalec se obveže, da ne bo objavljal ponudb za koga drugega, brez njegovega soglasja.

Prepovedano je oglaševanje ukradenih, ponarejenih in piratskih izdelkov. Ponarejeni izdelki so izdelki, ki so brez dovoljenja imetnika znamke označeni z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratski izdelki so izdelki, ki so kopija (replika) ali imitacija izdelkov izdelanih brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

Reševanje sporov med prodajalci in kupci

Z oddajo ponudbe prodajalca za posamezen izdelek in sprejemom le-te ponudbe s strani kupca, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Upravljalec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

Z uporabo spletnega portala MultiShop.si se tako kupci kot prodajalci zavezujejo k sporazumnemu reševanju medsebojnih sporov.

Z objavo ponudbe izdelkov v MultiShop.si, se prodajalec strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov. prodajalec mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

Vsak prodajalec spletnega portala MultiShop.si sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega portala MultiShop.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

Varovanje osebnih gesel

Prodajalec je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljalec portala MultiShop.si ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu prodajalca o domnevni zlorabi, ustrezno ukrepala. prodajalec se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli prodajalca zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega prodajalca, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

Zaščita vsebin portala MultiShop.si

Vsebina spletnega portala MultiShop.si je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega portala MultiShop.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljalca, prepovedano. Prenos pravic lahko prodajalec kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas.
Uporabnike se lahko preko spletnega portala MultiShop.si kontaktira zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja. Nikakor ni dovoljeno reklamiranje storitve ali izdelka.

Izbris škodljivih vsebin

Upravljalec si v celoti pridružuje pravico in presojo izbrisa oziroma ne objave oglasa, če meni, da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem portalu MultiShop.si. Upravljalec si tudi v celoti pridržuje pravico in presojo ne objave oziroma izbrisa s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu MultiShop.si.

Delovanje in funkcionalnost spletnega portala

Upravljalec ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa ponudbe izdelkov ali napak v delovanju spletnega portala, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega portala. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega portala so ponujene ‘takšne kot so’, brez kakršnihkoli drugih jamstev. V nobenem primeru MultiShop.si, njen upravljalec ne bo odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega portala, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Upravljalec si, v primeru, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala MultiShop.si.

Upravljalec si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega portala in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik ponudbe izdelkov, oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Zato je priporočljivo, da prodajalec sam pri sebi shrani vsebino in fotografije izdelkov, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

Uporaba in obdelava osebnih podatkov

Vsak prodajalec spletnega portala MultiShop.si s sprejemom  teh splošnih pogojev, dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega portala MultiShop.si. Upravljalec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. prodajalec je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljalec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega portala MultiShop.si, je podjetje Spletne, računalniške in glasbene storitve Martin Grošelj s.p., Vojsko 95, 5380 Idrija. Upravljalec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega portala MultiShop.si.

Prodajalec se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi MultiShop.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev MultiShop.si. prodajalec lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno poslati odgovor na sporočilo, ki vsebuje samo besedo ODJAVA. Upravljalec  se zavezuje, da elektronskih naslovov in drugih osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval drugim razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega portala MultiShop.si.
Prodajalec se strinja, da lahko upravljalec njegovo ponudbo izdelkov, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v socialnih omrežjih kot so Facebook in Twiter. Upravljalec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov prodajalca, temveč le vsebino ponudbe in povezavo na spletni portal MultiShop.si in njegove podstrani.

Analiza uporabe spletnega portala in piškotki

Upravljalec uporablja programsko opremo za analizo uporabe spletnega portala MultiShop.si. Na ta način lahko ovrednoti uporabo spletnega portala ter pridobi pomembna spoznanja o potrebah uporabnikov MultiShop.si.  Ta spoznanja pripomorejo, da se lahko še dodatno izboljša kakovost spletnega portala. V zvezi s tem se lahko pojavijo tudi tako imenovani „cookies“(piškotki). To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo v računalniku obiskovalca. Omogočajo prepoznavo prodajalca ob ponovnem obisku spletne strani. To upravljavcu omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabniki praviloma odklonijo ali izbrišejo z ustreznimi nastavitvami iskalnika. Vendar pa se v tem primeru lahko zgodi, da ne bo več mogoče uporabljati vseh funkcij spletnega portala. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP naslovom prodajalca.

Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki jih posamezni uporabniki dajo na razpolago. Z uporabo tega spletnega portala izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe tega spletnega portala.

Sprememba pogojev uporabe in poslovanja

Upravljalec spletnega portala MultiShop.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te Splošne pogoje uporabe MultiShop.si brez vnaprejšnje najave, bo pa o tem obvestil uporabnike. Uporaba spletnega portala MultiShop.si po spremembi pravil pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljalcu spletnega portala so dostopni na www.MultiShop.si

 

Storitev MultiShop ponuja podjetje:

Spletne, računalniške in glasbene storitve
Martin Grošelj s.p.

Kontakt:
info@multishop.si
www.multishop.si 

O MultiShop.si portalu

MultiShop.si je portal, ki deluje na principu trgovskega centra. Več trgovin na enem mestu... Ponudba pa zato večja in raznolika. Večja ponudba na enem mestu pa pomeni večjo obiskanost in več prodaje!

Vas zanima več?